Donaties

Doneren

Wil je ook een steentje bijdragen aan onze missie en visie? Steun Stichting SPLIKA om onze doelen te realiseren en activiteten te blijven organiseren.

Donaties aan Stichting SPLIKA zijn fiscaal aftrekbaar

De Belastingdienst heeft bij beschikking Stichting SPLIKA per 1 januari 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Door deze ANBI-status zijn bepaalde giften aftrekbaar en hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. De belastingdienst kan u informeren over de aftrekbaarheid van uw gift.

U kunt gelijk een storting doen middels ons formulier.

Of u kunt uw donatie handmatig overboeken op:

IBAN: NL96 INGB 0008 9799 10 

ANBI: RSIN 804533210