Skip to content

Cursus Papiaments

SPLIKA geeft al jaren les in Papiaments aan wie dan ook.
Op welk niveau dan ook. 
Regelmatig aan academici of studenten die hun coschappen volgen op de Antillen.
Sommige cursussen zijn vooral gericht op technische of juridische vaktermen.
Andere zijn weer gericht op jonge kinderen of gezinnen.
Docenten… entrepreneurs…. u kunt het zo gek niet bedenken of de docenten van SPLIKA kunnen ze Papiaments leren!

Cursus privé

Met de privé cursus komen we tegemoet aan de wens van mensen die bijvoorbeeld op korte termijn een stoom- of herhalingscursus Papiamentu willen volgen. Meestal zijn het professionals die een privé cursus volgen. Het zijn mensen die in Nederland met Antillianen en Arubanen  werken of voor hun werk naar de Antillen of Aruba gaan.

Tarief:  € 50 per uur. Dit is een totaalprijs die ongewijzigd blijft ongeacht of er één, twee of drie cursisten deelnemen. Als er meer dan drie cursisten aan de cursus wensen deel te nemen verzoeken wij u met ons contact op te nemen en zal in onderling overleg een passend uurtarief worden overeengekomen.
Het cursusgeld dient te worden overgemaakt op
IBAN:   NL96 INGB 0008 9799 10   t.n.v. de penningmeester SPLIKA te Den Haag.

 

Cursus op maat

Deze cursussen zijn bestemd voor specifieke groepen mensen. Zowel groepen mensen die bij de overheid, als groepen mensen die voor een bedrijf of een Non-Profit organisatie werken kunnen bij ons terecht. De lesstof wordt op basis van de noden en wensen van de groep cursisten bepaald. Zo zal de lesstof voor bijvoorbeeld een groep Nederlandse leerkrachten die veel met Antilliaanse kinderen werkt anders zijn dan die voor Nederlandse coassistenten die stage gaan lopen op de Antillen.

Deze specifieke wensen worden vooraf afgesproken.

 

Groepscursus

Bij voldoende belangstelling organiseert Stichting SPLIKA groepscursussen voor beginners en gevorderden. De cursusduur, locatie en prijs is afhankelijk van de inschrijvingen. Indien u belangstelling heeft voor een groepscursus gelieve dit kenbaar te maken bij uw inschrijving.

 

Wilt u zich aanmelden voor een cursus of wilt u meer informatie? 
Stuur een mail naar cursus@splika.nl