Skip to content

Papiaments

Splika

 

Papiaments is ontstaan in de 17e eeuw en heeft zijn oorsprong in verschillende talen, maar waarschijnlijk vooral Portugees/ Creools.
Het wordt gesproken door een groot deel van de bevolking op de Benedenwindse Eilanden (Aruba 68% ; Curaçao 78% ; Bonaire 63%).
Op de Bovenwindse Eilanden (Sint Eustatius, Sint Maarten en Saba) is Engels de meest gesproken taal.

Sinds 2003 is het Papiaments, naast het Nederlands en het Engels, een officiële taal op Aruba. Sinds 2007 op de andere eilanden en in Nederland.
Het Nederlands blijft ook op Aruba de meest gebruikte taal door de overheid.

In de jaren 70 van de vorige eeuw konden de eilanden ieder voor zich kiezen voor een officiële schrijfwijze (en dus ook hoe Papiaments op de scholen onderwezen zou worden).
Aruba heeft toen gekozen voor een etymologisch schrijfwijze (met grammaticale oorsprong) het Papiamento
De schrijfwijze op Curaçao (Papiamentu) en Bonaire (Papiamen) is vooral 
gebaseerd op het fonetische of fonologische beginsel (de klank, uitspraak).

SPLIKA zet zich in om één schrijfwijze voor de twee talen te krijgen, zodat boeken in Papiaments op alle eilanden en in Nederland gelijkelijk door alle Papiamentssprekenden gelezen kunnen worden.

Orthografie

PLEIDOOI VOOR EEN GEZAMENLIJKE SPELLING VAN HET PAPIAMENTS

Het Papiaments op Bonaire en Curacao wordt op een fonetische manier geschreven, het Papiaments van Aruba op een etymologische manier. 

Hierdoor zijn bijvoorbeeld de schoolboeken van Aruba niet te gebruiken op Bonaire of Curacao en omgekeerd.

SPLIKA blijft zich actief inzetten voor meer samenwerking tussen de landen Aruba, Curaçao en Nederland (Bonaire) op het gebied van Papiaments om zo tot een uniforme spelling van de taal Papiaments te komen.
Dit doen wij samen met: 

Fundacion Lanta Papiamento van Aruba
Fundashon Akademia Papiamentu en Fundashon Dushi Papiamentu van Bonaire.
Instituto Alsa Papiamentu van Curaçao

 download

Ontwikkeling van de spelling van het Papiamento op Aruba
 Ramon Todd Dandaré 

In deze voordracht -gehouden tijdens het 25 jarig bestaan van SPLIKA- pleit dhr. Dandaré tot één spelling van het Papiaments te komen.

Lees meer over dhr. Ramon Todd Dandaré, linguïst uit Aruba

 

download

Spellingvereniging vanuit een Curaçaos perspectief
door Ronnie Severing

In deze voordracht -ook gehouden tijdens het 25 jarig bestaan van SPLIKA- pleit dhr. Severing ook om tot één spelling van het Papiaments te komen.

Lees meer van dhr Ronnie Severing, linguïst uit Curaçao

 

In deze video geeft Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, aan achter SPLIKA te staan in hun strijd voor een uniforme schrijfwijze van het Papiaments. 

Papiaments als Cultureel Erfgoed

Het proces om het Papiaments beschermd te krijgen heeft in 2015 een hoogtepunt bereikt met de presentatie van een aantal afgevaardigden van SPLIKA in het Europees Parlement over de stand van het Papiaments. 
Daaruit is een aanbeveling gekomen vanuit het Europees parlement naar de Nederlandse regering toe, om de taal beschermd te krijgen.

De taal is echter nog steeds niet beschermd. SPLIKA zet zich, onder andere door gesprekken met de overheid, nog steeds zeer actief in om zover te komen.

download

Papiaments en Europese regelgeving
De positie van het Papiaments in Europa

Verslag van het symposium gehouden
op 28 maart 2014 in Huis van Europa georganiseerd door Stichting SPLIKA en Vereniging Sectie Papiaments van Levende Talen

 

download

THE CASE OF PAPIAMENTO
struggle for protection

Gehouden voor de European Charter for Regional or Minority Languages

 

 

download

Aanbeveling van het ECRML
aan de Nederlands regering

naar aanleiding van de aldaar gehouden presentatie van SPLIKA
aan de Nederlandse regering