Oprichting

Stichting SPLIKA is op 11 september 1990 opgericht.

Betekenis

SPLIKA staat voor Stimulá (het stimuleren van)  Papiamentu (het Papiaments),  Literatura (van de literatuur) i  Informashon (en de informatie) riba  Kultura (over de cultuur) di  Antianan abou (van de Antilliaanse Benedenwinden).

Het woord SPLIKA is ook Papiaments voor UITLEGGEN.

Doelstelling

Het hoofddoel van SPLIKA is de mogelijkheid scheppen voor geïnteresseerden om in contact te komen of in contact te blijven met de Antilliaanse cultuur, in het bijzonder met het Papiamentu. Verder draagt SPLIKA bij aan het proces van de officiële erkenning van het Papiamentu. Ook ondersteunt SPLIKA het gebruik van Papiamentu als onderwijstaal.

Taken

SPLIKA tracht haar doel onder andere te bereiken door:

  • het bestuderen of laten bestuderen van alle facetten van de Antilliaanse cultuur, in het bijzonder van het Papiaments
  • het organiseren van cursussen voor Papiamentstaligen en anderstaligen
  • het organiseren van lezingen, symposia, culturele manifestaties en exposities
  • het produceren van lesmateriaal
  • het trainen van docenten Papiaments
  • samen te werken met alle relevante instanties, organisaties en personen
  • bevordering van de Antilliaanse identiteit
  • bevordering van de verbinding tussen de Antilliaans-Arubaanse en andere etnische gemeenschappen in Nederland.

 

SPLIKA mede-oprichter en huidige voorzitter Ruben Severina werd in september 2015 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

SPLIKA mede-oprichter en huidige voorzitter Ruben Severina werd in september 2016 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij ontving deze onderscheiding van de locoburgemeester van Den Haag, Rabin Baldewsingh, tijdens de viering  van het 26-jarige jubileum van SPLIKA.

ANBI status 

 

De Belastingdienst heeft bij beschikking de stichting SPLIKA per 1 januari 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

SPLIKA is door de belastingdienst tevens aangewezen als culturele ANBI.

 

Donaties aan de Stichting SPLIKA zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar!

Hieronder vindt u onze jaarverslagen van de afgelopen jaren.
Jaarverslag SPLIKA 2016

 

 

Bestuur 

        

Ruben Severina

Ruben Severina

voorzitter

Geraldine van Bueren-Prens,  plaatsvervangend voorzitter SPLIKA

Geraldine van Bueren-Prens

plaatsvervangend voorzitter

Aichel Mercelina penningmeester SPLIKA

Aichel Mercelina

 penningmeester

Willem Gijsen 2e penningmeester SPLIKA

Willem Gijsen

 2e penningmeester

Shirley Elvilia

Shirley Elvilia

secretaris

Ernesto Rozendal 2e secretaris SPLIKA

Ernesto Rozendal

 2e secretaris

Beatrice Martis | bestuurslid SPLIKA

Beatrice Martis

bestuurslid

Myrna Wezel bestuurslid SPLIKA

Myrna Wezel

bestuurslid

Ludgarda Lont-Steba | bestuurslid SPLIKA

Ludgarda Lont-Steba

bestuurslid

Tirsha Isenia

Tirsha Isenia

bestuurslid

 

Contact 

 

 

Stichting SPLIKA
Postbus 18799
2502 ET Den Haag


info@splika.nl

 


KvK: 41156396
IBAN:   NL96 INGB 0008 9799 10
 

 

Top