Flyers & Posters

Flyers & Posters
Flyers & Posters
Inschrijving voor deze middag uiterlijk 10 september door betaling op bankrekeningnummer NL96 INGB 0008 9799 10 t.n.v. Stichting SPLIKA. Vermeldt “28 jaar SPLIKA” en naam/namen van de deelnemer(s). Stuur daarbij ook een e-mail naar info@splika.nl.
Flyers & Posters
Flyers & Posters
Inschrijving voor deze cursus kan door een e-mail te sturen naar info@splika.nl met als onderwerp ' Inschrijving cursus tambú start 10 september 2018'
Top