Bescherming van Papiaments

Inzet van SPLIKA

Sinds onze oprichting in 1990 heeft Stichting SPLIKA zich actief ingezet voor de bescherming en bevordering van het Papiaments. De afgelopen jaren waren wij nauw betrokken bij verschillende initiatieven, o.a. bescherming van het Papiaments onder Het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden, en dienen wij als gesprekspartner voor de lokale en nationale overheden.  

Wij werken met met diverse organisaties die het Papiaments behartigen op de ABC-eilanden en in Nederland. Samen staan wij sterk!

Bestuursafspraak voor het Papiaments op Bonaire

Stichting SPLIKA en stichting Akademia Papiamentu hebben zich in de afgelopen decennia sterk gemaakt voor het Papiaments.

Het Papiaments, als oorspronkelijke taal op Bonaire, staat onder toenemende druk van andere talen en dat dit op den duur tot een ongewenste verzwakking van de taal kan leiden. Een expliciete bescherming van het Papiaments heeft als belangrijk doel om tot uitdrukking te brengen dat de overheid het Papiaments op Bonaire wil beschermen en de positie van de taal verder wil borgen en bevorderen voor huidige en toekomstige generaties gebruikers. De bestuursafspraak is complementair aan al bestaande wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van het Papiaments op Bonaire. De ministers en staatssecretaris zijn zich bewust van het belang van het Papiaments tenminste als uitdrukking van de identiteit en de cultuur van de sprekers en gebruikers van de taal.

Naast deze bestuursafspraak wordt, met het oog op erkenning van het Papiaments onder het Europees Handvest, een mogelijke route van een uitbreiding van de reikwijdte van het Europees Handvest naar Bonaire onderzocht.

Lees meer over onze bijdrage aan het bescherming van het Papiaments in de volgende artikelen